16.1. Загальні відомості про вантажопідйомні машини

До вантажопідйомних машин (ВПМ), які найчастіше використовують у будівництві і на підприємствах будівельної індустрії, відносять стрілові, баш­тові, козлові, мостові й інші крани, а також підйомники різного призначення. Електрообладнання цих машин має спільні конструктивні особливості й при­значення.

Робота електрообладнання ВПМ характеризується наступними особливостями:

режим роботи - повторно-короткочасний;

часті зміни напрямку обертання (реверс);

необхідність регулювання частоти обертання привода;

значні перевантаження, вібрація;

утруднений доступ для обслуговування й ремонту;

робота в умовах забруднення, вологості, значного перепаду температур.

Для забезпечення наведених умов роботи електрообладнання ВПМ пови­нно відповідати вимогам підвищеної міцності, мати високоякісну ізоляцію та надійний захист від впливу навколишнього середовища. Цим вимогам відпові­дають машини й апарати спеціального кранового виконання.

Електрообладнання ВПМ за призначенням поділяють на основне (обла­днання електропривода) і допоміжне (обладнання робочого і ремонтного осві­тлення й опалення).

До основного електрообладнання належать:

електродвигуни;

-           апарати керування електродвигунами - контролери, командо-контролери, контактори, магнітні пускачі, реле керування;

апарати регулювання частоти обертання електродвигунів - пускорегу-люючі реостати, гальмові машини;

апарати керування гальмами - гальмові електромагніти й електрогідрав­лічні штовхачі;

апарати електричного захисту - захисні панелі, автоматичні вимикачі, максимальні й теплові реле, запобіжники, розподільні ящики й апарати, що за­безпечують максимальний і нульовий захист електродвигунів;

апарати механічного захисту - кінцеві вимикачі й обмежники вантажо­підйомності, що забезпечують захист крана і його механізмів від переходу крайніх положень і перевантаження;

напівпровідникові випрямлячі, що забезпечують живлення обмоток збу­дження гальмових машин, обмоток магнітних підсилювачів, силових кіл і кіл керування деяких типів кранів;

генератори змінного і постійного струмів, які застосовують на деяких типах баштових кранів як джерела живлення для всього електрообладнання або електрообладнання приводів окремих механізмів;

апарати й прилади, які використовують для різних перемикань і контро­лю в силових колах і колах керування: кнопки, рубильники, вимикачі, переми­качі, вимірювальні прилади.

До допоміжного обладнання належать:

освітлювальні прилади (світильники, прожектори);

прилади електрообігріву (електропечі, нагрівачі);

прилади звукової сигналізації (дзвінки, сирени);

апарати керування й захисту (трансформатори, вимикачі, запобіжники та ін.), встановлені в колах освітлення й опалення.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я