15.5. Установки контактного зварювання

Контактне зварювання, або зварювання під тиском, становить со­бою спосіб зварювання деталей, при якому концентроване виділення теп­лоти в зоні стику зумовлене значним перевищенням активного опору в цьо­му місці над опором самих деталей. Кількість теплоти, що виділяється в місці стику, визначається за відомою формулою

Q = 0,24-/2-Дп-? , (15.1) де R - перехідний опір у місці стику.

На рис.15.8 показані схеми роботи устаткування контактного зварювання: стикового (рис.15.8,а), точкового (рис.15.8,б) й роликового (рис.15.8,в). Вони знайшли широке застосування у будівництві, зокрема для зварювання арматур і металевих конструкцій.

Найбільша потужність машин промислового виготовлення, призначених для контактного зварювання, досягає 750 кВА. Ці машини дозволяють зварюва­ти заготовки перерізом до 3500 мм і деталі товщиною до 32 мм.


Для контактного зварювання можна використовувати як постійний, так і змінний струм. Однак на практиці переважно застосовують змінний струм, оскільки струм у тисячі ампер і напруга в кілька вольт, необхідні при зварю­ванні, досить просто без значних капітальних витрат можуть бути отримані на змінному струмі за допомогою трансформаторів.

Подача зварювального струму може бути або безперервною (у деяких ви­падках при роликовому зварюванні), або переривистою.

Значну тривалість струму підтримують реле часу, а включення й вими­кання зварювального струму виконується тиристорами.

Висновки

У будівництві застосовуються зварювальні установки постійного і змінного струму.

Перевагами зварювальних випрямлячів на постійному струмі є більш високий ККД, відсутність обертових частин, мала маса й габарити, дешевизна.

Трифазні зварювальні апарати забезпечують економію електроенергії, рівномірне завантаження фаз мережі, високий коефіцієнт потужності cos^.

Запитання для самоперевірки

Що розуміють під зварюванням?

Чим характеризуються автоматичне й напівавтоматичне зварювання?

Сформулюйте основні вимоги до джерел живлення зварювальної дуги.

Поясніть конструкцію зварювального генератора постійного струму.

Поясніть принцип роботи зварювального трансформатора з окремим дроселем.

Як працює зварювальний трансформатор з вбудованим дроселем?

Чим характеризуються установки контактного зварювання?


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я