15.2. Основні вимоги до джерел живлення зварювальної дуги

Електродугове зварювання починається з короткого замикання зварюва­льного кола - контакту між електродом і деталлю. При цьому відбувається ви­ділення теплоти і швидке розігрівання місця контакту. Ця початкова стадія ви­магає підвищеної напруги зварювального струму.

У процесі зварювання при переході крапель електродного металу у зва­рювальну ванну відбуваються дуже часті короткі замикання зварювального ко­ла. Разом з цим змінюється довжина зварювальної дуги. При кожному коротко­му замиканні напруга падає до нульового значення. Для наступного відновлен­

ня дуги необхідна напруга порядку 25...30 В. Така напруга повинна бути забез­печеною за час, що не перевищує 0,05 с, щоб підтримати горіння дуги в період між короткими замиканнями.

Необхідно врахувати, що при коротких замиканнях зварювального кола розвиваються великі струми (струми короткого замикання), які можуть викли­кати перегрів у проводці й обмотках джерела струму. Ці умови процесу зварю­вання головним чином і визначили вимоги до джерел живлення зварювальної дуги. Для забезпечення стійкого процесу зварювання джерела живлення дуги повинні задовольняти наступним вимогам:

Напруга холостого ходу повинна бути достатньою для легкого збу­дження дуги і у той же час не повинна перевищувати норм техніки безпеки. Для однопостових зварювальних генераторів напруга холостого ходу не повинна бути більша за 80 В, а для багатопостових - не більша за 60 В. Для зварюваль­них трансформаторів встановлена найбільша припустима напруга 70 В при зва­рювальній силі струму понад 200 А і напруга 100 В при зварювальній силі стру­му менше 100 А.

Напруга горіння дуги (робоча напруга) повинна швидко встановлюватися й змінюватися залежно від довжини дуги, забезпечуючи стійке горіння зварюва­льної дуги. Із збільшенням довжини дуги напруга повинна швидко зростати, а із зменшенням - швидко падати. Час відновлення робочої напруги від 0 до 30 В піс­ля кожного короткого замикання (при краплинному переносі металу від електрода до зварюваної деталі) повинен бути менше 0,05 с.

Значення сили струму короткого замикання не повинно перевищувати зварювальне значення сили струму більш ніж на 40...50%. При цьому джерело струму повинно витримувати тривалі короткі замикання зварювального кола. Ця умова необхідна для запобігання перегріву і ушкодженню обмоток джерела струму.

Потужність джерела струму повинна бути достатньою для виконання зварювальних робіт.

Крім того, необхідні пристрої, що дозволяють регулювати значення зва­рювальної сили струму в потрібних межах. Зварювальне встаткування повинно відповідати вимогам державних стандартів.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я