2.1. Категорії електроприймачів

За ступенем надійності електропостачання електроприймачі (електро­установки будинків, будівель і підприємств) поділяють на три категорії [1.1,1.8]

Електроприймачі 1-ї категорії - це електроприймачі, перерва електро­постачання яких може становити загрозу для життя людей, спричинити значний збиток економіці держави, викликати пошкодження дорогого обладнання та масовий брак продукції, розлад складного технологічного процесу, порушення функціонування особливо важливих елементів комунального господарства.

У складі електроприймачів 1 -ї категорії виділяють особливу групу елект-роприймачів, безперебійне електропостачання яких необхідне для безаварійної зупинки виробництва з метою запобігання загрозі життю людей, вибухів, по­жеж і пошкодження дорогого основного обладнання.

До електроприймачів 2-ї категорії відносять електроспоживачі, перерва електропостачання яких призводить до масового недовиробництва продукції, масовим простоям робітників, механізмів і промислового транспорту, пору-шеннь нормальної діяльності значної кількості міських і сільських мешканців.

Усі інші електроприймачі, які не підпадають під визначення 1 і 2-ї кате­горій відносять до електроприймачів 3-ї категорії.

Електроприймачі 1-ї категорії отримують електричну енергію від двох незалежних взаємо резервованих джерел живлення, і перерва їхнього електро­постачання при порушенні електропостачання від одного з джерел живлення допускається лише на час автоматичного відновлення живлення.

Незалежним джерелом живлення називається джерело живлення, на якому зберігається напруга в межах, регламентованих ПУЕ для післяаварійного режиму, при зникненні її на іншому або інших джерелах живлення цих елект-роприймачів.

Для електропостачання особливої групи електроприймачів 1-ї категорії передбачається додаткове живлення від третього назалежного взаєморезерво-ваного джерела живлення. Таким джерелом живлення можуть бути дизельні електростанції, акумуляторні батареї.

Електропостачання приймачів 2-ї категорії надійності здійснюється від двох незалежних взаєморезервованих джерел. Перерва в їх електропостачанні допускається на час, необхідний для вмикання резервного живлення черговим персоналом або виїзною оперативною бригадою.

Електропостачання приймачів 3-ї категорії може здійснюватись від одно­го джерела живлення за умови, що перерва електропостачання, яка необхідна для ремонту і заміни пошкодженного елемента системи електропостачання, не перевищує однієї доби.

У містах найбільш характерними електроприймачами 1-ї категорії є [1.1]:

електроприймачі операційних і пологових блоків, відділень анестезії, ре­анімації та інтенсивної терапії, кабінетів лапароскопії, бронхоскопії й ан­гіографії та інші, від безперервної роботи яких безпосередньо залежить життя хворих;

електроприймачі протипожежного устаткування, сигналізація загазовано­сті, лікарняні ліфти, аварійне освітлення, охоронна сигналізація лікуваль­но-профілактичних та санаторних закладів;

електроприймачі протипожежного устаткування, сигналізація загазовано­сті, ліфти, аварійне і евакуаційне освітлення, вогні світлового огороджен­ня у житлових, громадських будинках і гуртожитках заввишки понад 16 поверхів;

електроприймачі протипожежного устаткування, сигналізація загазовано­сті, ліфти, аварійне і евакуаційне освітлення, охоронна сигналізація у бу­динках установ, організацій, офісів з чисельністю працюючих понад 2000 осіб, незалежно від кількості поверхів;

електроприймачі протипожежних установок, сигналізація загазованості, ліфти, аварійне і евакуаційне освітлення, охоронна сигналізація у готелях (мотелях), будинках відпочинку, пансіонатах і турбазах з кількістю місць понад 1000 або в будівлях понад 16 поверхів заввишки, незалежно від кі­лькості місць;

електроприймачі протипожежних установок, сигналізація загазованості, аварійне освітлення, охоронна сигналізація у будинках навчальних закла­дів, у яких навчається понад 1000 осіб;

електроприймачі протипожежних установок, сигналізація загазованості, ава­рійне освітлення, охоронна сигналізація у будинках культурно-видовищних

закладів, закладів дозвілля, культових закладів, критих спортивних спо­руд.

До електроприймачів другої категорії відносять:

житлові будинки до 16 поверхів заввишки включно з електроплитами і електроводонагрівачами для гарячого водопостачання, за винятком одно-восьмиквартирних будинків;

житлові будинки понад 5 поверхів заввишки з плитами на природному, скрапленому газі або твердому паливі;

будинки гуртожитків до 16 поверхів заввишки та загальною місткістю понад 50 осіб;

будинки установ, організацій, офісів до 16 поверхів заввишки включно з чисельністю працюючих від 50 до 2000 осіб;

готелі (мотелі), будинки відпочинку, пансіонати і турбази з кількістю місць від 200 до 1000;

медичні заклади, аптеки;

будинки навчальних закладів, в яких навчається від 200 до 1000 осіб;

електроприймачі протипожежних установок, сигналізація загазованості, аварійне освітлення, охоронна сигналізація універсамів, торговельних центрів і магазинів з торговими залами загальною площею понад 2000 м ;

торговельні заклади з торговою площею від 250 до 2000 м включно;

заклади громадського харчування з кількістю посадкових місць від 100 до 500 включно;

деякі інші.

До електроприймачів ІІІ категорії відносять:

житлові будинки до 5 поверхів заввишки включно з плитами на природ­ному, скрапленому газі або твердому паливі;

житлові одно- восьми квартині будинки, в тому числі з електроплитами і електроводонагрівачами для гарячого водопостачання;

будинки гуртожитків заввишки до 5 поверхів загальною міскістю до 50 осіб включно;

будинки навчальних закладів, в яких навчається до 200 осіб включно;

готелі, будинки відпочинку, пансіонати і турбази з кількістю місць до 200 включно.

Повний перелік електроприймачів будинків і споруд, що відносятся до І, ІІ і ІІІ категорій надійності електропостачання наведено у [1.1]:


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я