6.6. Гарантоване живлення

У сучасних умовах, коли можливі вимкнення одночасно робочого і резер­вного вводів від системи, для електроприймачів, які не допускають перерви електропостачання, необхідно забезпечити живлення на час, достатній для без­аварійної зупинки технологічного процесу. В адміністративних будівлях до та­ких електроприймачів належать комп'ютери та комп'ютерні системи, в яких ра­птова перерва живлення може викликати втрату або пошкодження інформації.

Для запобігання подібним явищам використовують системи безперебій­ного гарантованого електропостачання (СБГЕ).

СБГЕ - це сукупність організаційно-технічних заходів, які дають змогу у випадках вимкнення основних джерел зовнішнього енергопостачання здійсню­вати його за допомогою аварійних (резервних) джерел зовнішнього електро­постачання або генераторів на час, обмежений тільки запасами палива.

Надійність будь-якої системи - величина комплексна, що передбачає, на­самперед, можливість продовження її роботи навіть за несправності певних елементів. Досягти високих показників надійності можна, вживаючи відповідні технічні й організаційні заходи. Крім того, надійність забезпечує й оперативна робота обслуговуючого персоналу. Найефективніший спосіб підвищення на­дійності - резервування, коли основне джерело електроживлення дублюється резервним. Однак безпечне резервування такого важливого компонента, як АВР, з погляду реальної експлуатації досить складне. На рис. 6.4 зображена узагальнена функціональна схема гарантованого електропостачання, яка міс­тить СБГЕ.

Так, наприклад, відмова пристрою АВР СБГЕ призводить до того, що у разі відімкнення основної електромережі навіть вдало й вчасно запущена елек­тростанція допомогти вже нічим не може. За особливо критичних навантажень ситуацію виправлять джерела безперебійного живлення (ДБЖ), але, зазвичай на нетривалий час, і навіть найвідповідальніші споживачі будуть знеструмлені. Ін­акше кажучи непомітний на перший погляд пристрій АВР є дуже важливою ланкою системи гарантованого електропостачання.

У цих випадках доцільно використовувати пристрої гарантованого жив­лення типу (ПГЖ). Вони складаються з некерованого випрямляча, акумулятор­ної батареї, незалежного інвертора та необхідної системи керування і можуть

забезпечити роботу важливих споживачів протягом деякого обмеженого часу, необхідного щонайменше для нормальної зупинки технологічного процесу (програми комп'ютера).

Подпись:

У випадку необхідності забезпе­чення тривалої роботи в умовах відсутності живлення від основних джерел доцільно використовувати дизель-генераторні станції (ДГС) (рис. 6.5.). Для невеликих потужностей (від 0,5 кВт до кількох десятків кіло­ват) випускаються також бензо-генераторні агрегати. ДГС з автостар­том та АВР майже вдвічі дорожче, ніж не автоматизована ДГС. При вирішенні

Рис. 6.5 - Дизель-генераторна станція   питання застосування ДГС необхідно

враховувати вимоги санепідемстанції, пожежної охорони, архітектурного управління тощо, які зростають із збільшенням потужності ДГС. Тому до вибору ДГС необхідно підходити виважено і забезпечити живлення від неї ли­ше необхідного мінімуму споживачів, що дозволить вибрати оптимальну потужність ДГС.

Споживачів, електропостачання яких передбачено від ДГС, необхідно виділити на окрему секцію. Рівень надійності визначається їх високою відповідальністю, тому вибір і застосування ПЗВ для них має бути відповідним.

Приклад схеми приєднання ДГС до системи електропостачання адмініст­ративного будинку показаний на рис. 6.6. На схемі виділені комп'ютери, що підключаються до секції гарантованого живлення через блок безперебійного живлення UPS, який забезпечує своїх споживачів електроенергією протягом 10 - 30 (залежно від потужності) хвилин.

Контрольні запитання і завдання

Які особливості схем електропостачання будинків громадського при­значення?

Поясніть де розташовують ТП в громадських будівлях? Які трансфор­матори використовують?

Як виконують захист ліній в схемах електропостачання громадських будівель?

У яких випадках ПЗВ не встановлюються?

Які особливості улаштування силових розподільних мереж у громадсь­ких будівлях?

Які рекомендації нормативних документів щодо влаштування групових мерж освітлення будинків громадського призначення?

Поясніть схему живлення громадського будинку з вбудованою ТП і АВР на стороні 0,4 кВ?

Поясніть спрощену схему електропостачання магазину?

Поясніть принцип роботи систем безперебійного гарантованого жив­лення? Наведідь приклад схеми СБГЕ?


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я