6.3. Силові розподільні мережі

Силові РП повинні розташовуватися в центрі навантажень або з деяким зсувом в сторону джерела живлення, як правило, на тих же поверхах, де розта­шовані електроприймачі. Силові електроприймачі, приєднані до РП, групують­ся з урахуванням їхнього технологічного призначення. З метою економії прово­дів і кабелів і зменшення кількості апаратів захисту на РП електроприймачі не­великої потужності поєднуються в "ланцюжки". При цьому в ланцюжок можна з'єднувати:

на підприємствах громадського харчування і торгівлі - не більше чоти­рьох електроприймачів потужністю до 3 кВт;

в учбово-виробничих майстернях навчальних закладів - до п'яти сило­вих електроприймачів верстатного устаткування;

у лабораторіях навчальних закладів - не більше трьох лабораторних щитків;

у магазинах кількість касових апаратів, швацьких машин у кабінетах домоведення, у швацьких цехах ательє і комбінатів побутового обслуговування населення, машин з ремонту й обробки взуття - не обмежено.

Електроприймачі, що з'єднуються в ланцюжок, повинні бути рівними або близькими за встановленою потужністю. Апарати керування, наприклад маг­нітні пускачі, контактори, кнопкові пости, залежно від місцевих умов встанов­люють:

- розосереджено або групами поблизу керованих механізмів;

- у шафах станцій керування;

- в ізольованих електротехнічних приміщеннях, нішах будівельних конструкцій, шафах, тощо, за умови дотримання вимог техніки безпеки.

Приєднання електроприймачів холодильного, механічного і тех­нологічного устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування ви­конується за схемами, що широко застосовуються у практиці проектування електроустаткування громадських будинків масового будівництва. Специфіка схем, у яких передбачені в деяких обмежених випадках додоткові комутаційні апарати, зумовлена відсутністю на цих підприємствах кваліфікованого обслу­говуючого персоналу.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я