6.2. Лінії живлення

Розподіл електроенергії в громадських будинках проводитися як за раді­альними, так і за магістральними схемами. Радіальна схема застосовується для живлення електроприймачів великої потужності або груп електроприймачів, зосереджених на досить близькій відстані один від одного. Прикладом таких електроприймачів можуть служити великі холодильні машини, електродвигуни теплових пунктів, насосних, великі вентиляційні камери тощо.

При відносно рівномірному розміщенні електроприймачів невеликої по­тужності у будинку доцільно застосування магістральної схеми. Переваги і не­доліки цих схем були розглянуті в п. 4.5.

У громадських будинках рекомендується лінії живлення силових і освіт­лювальних мереж виконувати роздільними, що забезпечує зручності в експлуа­тації, більш доцільне трасування, а також, як правило, зменшує коливання на­пруги на лампах електричного освітлення. На вводах живлячих мереж у гро­мадських будинках встановлюють ВРП з апаратами захисту, управління, обліку електроенергії, а у великих будинках - із вимірювальними приладами. На вво­дах споживачів, відокремлених в адміністративно-господарському відношенні (торговельні, комунальні підприємства, відділення зв'язку тощо), улаштовують окремі апарати керування незалежно від наявності таких же апаратів на лініях, що відходять від загального ВРП будинку. На вводах у розподільні пункти або щитки також улаштовують апарати керування.

За необхідності встановлюють апарати, що сполучають функції керуван­ня і захисту (наприклад, автоматичні вимикачі), без дотримання вимог до селе­ктивності. За кількості РП або щитків, приєднаних до однієї живлячої лінії, до п'яти включно апарати керування на вводах у ці пункти або щитки можна не встановлювати. Виключенням є РП, від яких живляться силові електроприймачі гарячих цехів підприємств гормадського харчування, де з метою підвищення електробезпеки необхідно встановлювати апарати керування.

На кожній живлячій лінії, що відходить від ВРП потрібно встановлювати апарат захисту. Апарат керування може бути загальним для декількох ліний, подібних за призначенням і режимом роботи.

Лічильники для розрахунків за електроенергію, влаштовують окремо для кожного абонента. Норми допускають одного з абонентів (найчастіше найбільш енергоємного) вважати головним абонентом і живлення інших споживачів здій­снювати від ВРП головного абонента з загальним обліком.

Світильники евакуаційного й аварійного освітлення повинні приєднува­тися до мережі, незалежної від мережі робочого освітлення, починаючи від щи­та трансформаторної підстанції або від ВРП.

За наявності двотрансформаторної підстанції робоче, евакуаційне й ава­рійне освітлення варто приєднувати до різних трансформаторів. Якщо в буди­нок вбудовані дві або більше підстанцій, живлення евакуаційного й аварійного освітлення важливих приміщень отримується від різних підстанцій. Таке при­єднання називається перехресним. Лінії живлення холодильного устаткування на підприємствах торгівлі і громадського харчування виконують окремо, щоб відключення інших електроприймачів не призводило до відключення холоди­льного обладнання.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я