ЗМІСТ

Передмова     5

Тема 1. Загальна характеристика систем електропостачання      7

Основні поняття і визначення        7

Структура електричних мереж у містах     10

Види електричних мереж і їх напруги       12

Контрольні запитання і завдання    14

Тема 2. Електроприймачі будинків і будівель      14

Категорії електроприймачів            14

Загальна характеристики електроприймачів        16

Технічні характеристики електроприймачів         20

Режими роботи електроприймачів 21

Електричне освітлення        23

Контрольні запитання і завдання    30

Тема 3. Електричні навантаження  31

Розрахункові навантаження та методи їхнього визначення        31

Навантаження житлових будинків 36

Розрахунок навантаження громадських будинків та споруд      43

Контрольні запитання і завдання    49

Тема 4. Побудова систем електропостачання міст            50

Загальні вимоги до системи електропостачання  50

Електропостачальні мережі у містах          52

Живлячі мережі 10(6) кВ      54

Розподільні мережі 10(6) кВ            55

Розподільні мережі 0,4 кВ    58

Контрольні запитання і завдання    60

Тема 5. Розподіл електричної енергії в житлових будинках       61

Внутрішні розподільні мережі в будинках            61

Ввідно-розподільні пристрої           65

Живлячі лінії усередині будинку    66

Групова квартирна мережа  68

Контрольні запитання і завдання    70

Тема 6. Розподіл електричної енергії в будівлях

громадського призначення  71

Особливості електропостачання об'єктів громадського
призначення 71

Лінії живлення          74

Силові розподільні мережі   75

Групові лінії освітлення       76

Приклади схем розподілу електроенергії в громадських
будинках        78

Гарантоване живлення         79

Контрольні запитання і завдання    82

Тема 7. Розрахунки електричних мереж    83

Задачі розрахунку електричної мережі       83

Визначення перетину проводів і кабелів   84

Визначення струмів апаратів захисту        86

Вибір потужності і визначення втрат у трансформаторах

підстанцій      88

Контрольні запитання і завдання   89

Тема 8. Захист електричних мереж 90

Види захисту електричної мережі  90

Апарати захисту       92

Вибір і розміщення апаратів захисту          98

Контрольні запитання і завдання    102

Тема 9. Конструктивне виконання елементів електричних мереж        103

Розміщення трансформаторних підстанцій           103

Ввідно-розподільні шафи     109

Розподільні пункти і щитки            114

Улаштування внутрішніх електричних мереж      116

Контрольні запитання і завдання    121

Тема 10. Електробезпека      122

Небезпека ураження людини електричним струмом       122

Системи захисного заземлення      124

Загальні заходи безпеки       128

Заземлення     129

Захисне відключення і розділові трансформатори            131

Контрольні запитання і завдання    133

11. Практикум          134

Задачі  134

Завдання на виконання контрольної роботи         142

Список використаних джерел         144

Терміни та скорочення         146

Предметний покажчик         150

Додатки          152


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я