5.3. Живлячі лінії усередині будинку

Вибір кількості живлячих ліній, що відходять від ВРП, і кількості стояків, що приєднуються до однієї живлячої лінії, у багатоповерхових будинках це бага­товаріантна задача. При її розв'язанні варто враховувати такі фактори: відстань до ТП, електричні навантаження, кількість і перетин ліній, обмеження за припус­тимим нагріванням і відхиленням напруги, конструктивне виконання мереж і та­ке інше. Оптимальним є варіант, у якого найменші розрахункові витрати.

При кількості квартир на поверсі в секції будинку не більше чотирьох у будинках до 16 поверхів включно, економічно доцільно прокладати один стояк. Кількість стояків, що підключаються до однієї живлячої лінії, ПУЕ не обмежу­ється. Однак, для зручності виконання ремонтних робіт у будинках висотою бі­льше 5 поверхів при двох і більше стояках приєднаних до однієї живлячої лінії, стояки повинні мати вимикаючі апарати. При підключенні до одного стояка бі­льше 70 - 80 квартир, незважаючи на економічність одного стояка, з умов під­

вищення надійності, рекомендується прокладати два стояка з підключенням квартир через поверх, або по дві квартири на стояк на кожнім поверсі, або бі­льше половини (приблизно 60 - 70%) квартир, починаючи з 1-го поверха, до одного стояка, а частину, що залишилася, до другого.

У будинках висотою до 16 поверхів у кожній секції, як правило, улаштову­ють один стояк. За наявності в кожній секції більше 70-80 квартир улаштовують по два стояки. При цьому можливі різні схеми підлючення квартир до стояків (рис. 5.7):

а - один стояк на секцію;

б - два стояки на секцію з підключенням квартир через поверх;

в - два стояки, один з яких живить нижні поверхи, а другий -верхні;

г - два стояки, кожен з яких живить половину квартир на кожному поверсі,

Стояки, як правило, розміщують ззовні квартир у коридорах і там же розмі­щують електрощитки або електрошафи з приладами обліку електроенергії, кому­таційними та захисними приладами для кожної квартири.

До живлячих ліній усередині будинку також відносять лінії, що живлять електродвигуни та інше електроустаткування ліфтів, різних насосів, вентилято­рів та інших електроприймачів систем димозахисту.

Живлячі лінії ліфтів прокладають безпосеретньо від ВРП причому до однієї лінії можна підключати не більш чотирьох ліфтів, влаштованих у різних секці­ях. За наявності в кожній секції двох ліфтів їх приєднують до різних живлячих ліній, але при цьому кількість ліфтів, приеднаних до кожної живлячої лінії, не обмежується.

Робоче, евакуаційне й аварійне освітлення сходових кліток і коридорів, як правило, автоматизується, і керування здійснюється з ВРП або об'єднаного ди­

спетчерського пункту. Тому групові лінії цих видів освітлення доцільно приєд­нувати безпосередньо до ВРП, де зосереджена вся апаратура захисту і керуван­ня. До ВРП також присоєднують групові лінії штепсельних розеток для під­ключення збиральних механізмів.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я