4.2. Електропостачальні мережі у містах

З допомогою електропостачальної мережі здійснюється паралельна робо­та джерел живлення і вона ж використовується для розподілу енергії серед ра­йонів міста.

Для великих міст електропостачальна мережа виконана у вигляді кільце­вої або магістральної мережі з двостороннім живленням (джерела живлення -підстанції енергосистеми або електричні станції). Виконання у вигляді кільця забезпечує надійну та гнучку систему електропостачання міста, а також досить економічний розвиток електропостачальної мережі при збільшенні наванта­ження окремих районів міста.

Напруга кільцевої мережі визначається розмірами міста. Для великих і найбільших міст мережа виконується на напругу 110 - 220 кВ і більше. Існуючі мережі напругою 35 кВ переводяться на напругу 110 кВ.

Кільцева мережа 110 кВ повинна бути з'єднана по мережі зовнішнього електропостачання не менше ніж з двома теріторіально віддаленими, незалеж­ними джерелами живлення через різні опорні підстанції. Лінії звязку кільцевої мережі з опорними підстанціями повинні споруджуватися по різним трасам.

На рис. 4.2, як приклад, показано схему електропостачальної мережі міста у вигляді кільця ліній напругою 35 кВ і вище з глибокими вводами. Усі лінії кі­льця і глибоких вводів виконуються подвійними або дволанцюговими для за­безпечення резерву живлення споживачів першої та другої категорій. До кільця підключають лінії розподільної мережі міста (на рис. 4.2. не показані). У разі потреби (появи нових споживачів) пропускну здатність кільцевої мережі збіль­шують або підключенням нових джерел живлення (ТЕЦ-2), або спорудженням

додаткових ліній у кільці на тій са­мій або вищій напрузі. На рис. 4.2 дільниця мережі 220 кВ вже пред­ставлена.

Підстанції глибокого вводу використовують не тільки для електропостачання районів міста, але й для живлення промислових підприємств, розташованих у міс­ті. Лінії глибокого вводу можуть відходити від кільцевих підстан­цій і від будь-якої дільниці кільця відпайкою.

На усіх підстанціях електропостачальної мережі та підстанціях глибокого вводу встановлюють не менше двох трансформаторів за умови надійності жив­лення усіх споживачів електроенергії міста.

Схеми виконання підстанцій електропостачальної мережі різні залежно від їхнього призначення. Найскладніші схеми опірних підстанцій кільцевої ме­режі, що одержують електроенергію від системи на напрузі вищій ніж напруга кільця. Підстанції глибокого вводу, як правило, виконують за спрощеними схе­мами. Найпростішими є схеми підстанцій при живленні радіальними тупико­

вими лініями, в яких безперебійність живлення здійснюється за рахунок роботи автоматичного включення резерву (АВР) на сторонах 10 та 0,4 кВ.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я