3.3. Послідовне з'єднання нелінійних елементів

Розрахунок (схема на рис. 3.4) базується на другому законі Кірхгофа: U = U1 + U 2 .Один з

параметрів, а саме напруга на вході кола U або струм I, повинен бути заданим для визначення струму I (або напруги U), а також напруг на еле­ментах U1 і U2. Оскільки з'єднання послідовне,

то загальним параметром є струм. Довільно зада­ємося різними значеннями струму і додаємо на­пруги на нелінійних елементах при кожному конкретному значенні струму, тобто будуємо ре­зультуючу ВАХ (РХ) - (рис. 3.5).

Розглянемо окремий випадок, коли послі­довно з'єднані активний опір і нелінійний еле­мент. Тоді немає необхідності будувати резуль-

ходу

). Потім буду-

туючу характеристику: I = f (UHC +1 ■ R).

У цьому випадку розглядають рівняння в режимі

E) і в режимі короткого замикання (U

холостого

R

ють пряму, що сполучає ці точки і перетинає ВАХ нелінійного елементу рис. 3.6 (п - шукана точка, що визначає значення струму I).


Можна застосувати і на­ступний спосіб (рис. 3.7):

побудувати ВАХ лінійного елемента за двома точками;

відкласти за осями напруг значення ЕРС Е;

-           з середини величини Е відно­вити перпендикуляр до його перетину   з   ВАХ лінійного

елемента (точка пі);

- провести допоміжну пряму через точки Е і т, яка перетне ВАХ нелінійного елементу (п - шукана точка, що визначає значення струму I).

U

Якщо з нелінійним елементом послідовно було
включено джерело постійної ЕРС (рис. 3.8), то для
отримання характеристики I = f (U), необхідно зміс-
тити ВАХ нелінійного елемента I = f (U) на вели-
Рис. 3.8           чину  Е  вліво при вказаному на рис. 3.8 напрямі

ЕРС (рис. 3.10). Таким чином, здійснюємо перехід до на схеми рис. 3.9.

U1 - U = Е => U = U1 - Е.

(3.3)

U

I


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я