Зміст2.14.

Кола зі взаємною індуктивністю

43

2.14.1. Індуктивно зв'язані елементи кола. Поняття взаємної

 

 

індуктивності

43

2.14 2.Розрахунок електричних кіл за наявності в них

 

 

індуктивно зв'язаних котушок

44

2.14.3.Визначення взаємної індуктивності

45

 

Контрольні запитання

46

РОЗДІЛ 3.

НЕСИНУСОЇДНІ ПЕРІОДИЧНІ СТРУМИ Й НАПРУГИ В

 

 

ЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ

47

3.1.

Визначення періодичних несинусоїдних струмів і напруг

47

3.2.

Зображення несинусоїдних струмів і напруг

 

 

за допомогою рядів Фур'є

48

3.3.

Деякі властивості періодичних кривих, які мають симетрію

50

3.4.

Розклад у ряд Фур'є кривих геометрично

 

 

неправильної форми

52

3.5.

Порядок розрахунку електричного кола з

 

 

несинусоїдними джерелами енергії

54

3.6.

Деякі особливості розрахунку несинусоїдних кіл

55

3.7.

Діючі й середні за модулем значення

 

 

несинусоїдних функцій

55

3.8.

Коефіцієнти, що характеризують форму несинусоїдних

 

 

періодичних кривих

56

3.9.

Величини, на які реагують амперметри й вольтметри

 

 

різних систем при несинусоїдних струмах

57

3.10.

Потужності в колах несинусоїдного струму

57

3.11.

Вищі гармоніки в трифазних колах

58

3.12.

Особливості роботи трифазних систем, що

 

 

були викликані гармоніками, кратними трьом

60

 

Контрольні запитання

64

РОЗДІЛ 4.

ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В ЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ

65

4.1.

Визначення перехідних процесів

65

4.2.

Закони комутації

66

4.3.

Класичний метод розрахунку перехідних процесів

67

4.4.

Незалежні й залежні початкові умови

68

4.5.

Методи складання характеристичного рівняння

69

4.6.

Визначення ступеня характеристичного рівняння

70

4.7.

Властивості коренів характеристичного рівняння

70

4.8.

Характер вільного процесу залежно від коренів

 

 

характеристичного рівняння

71

4.9.

Визначення постійних інтегрування у класичному методі

73

4.10.

Порядок розрахунку перехідних процесів класичним

 

 

методом

75

4.11.

Порівняння різних методів розрахунку перехідних процесів

75

 

Контрольні запитання

76

 

Рекомендована література

76

 

Післямова

77

 


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я