3.1. Визначення періодичних несинусоїдних струмів і напруг

Раніше розглядалися лінійні кола з незмінними параметрами активного опору (R), індуктивності (L), ємності (C) і взаємоіндуктивності (M) при дії дже­рел постійних або синусоїдних ЕРС і струмів. Але на практиці ЕРС, напруги й струми відрізняються від постійних або синусоїдних, причому їх залежність від часу може бути періодичною, майже періодичною та неперіодичною.

Періодичними несинусоїдними струмами й напругами називають струми й напруги, які змінюються в часі за періодичним несинусоїдним законом.

Розглянемо режими роботи кіл, які призводять до їх появи:

1. Джерела ЕРС (або струму) дають несинусоїдну ЕРС (струм), а всі еле­менти кола (R, L, C, М) - лінійні елементи (їх величини від струму не залежать).

Так у різних пристроях радіотехніки, автоматики, телемеханіки, обчис­лювальної техніки застосовують генератори періодичних імпульсів. При цьому форма імпульсів може бути різною (прямокутною, трапецієподібною, ступінча­стою тощо - рис. 3.1). Під час проходження цих імпульсів по електричних ко­лах їх форма суттєво змінюється.

Джерело ЕРС (струму) дає синусоїдну ЕРС (струм), але один чи кілька елементів кола - нелінійні.

Приклад отримання несинусоїдного періодичного струму в колі з сину­соїдним джерелом енергії - схема з котушкою з феромагнітним осердям (рис. 3.2). Струм у цьому випадку має приблизно форму, що зображена на рис. 3.3.

Сукупність 1 і 2 режимів.

Якщо джерело ЕРС(струму) дає постійну або синусоїдну ЕРС (струм), а один або декілька елементів кола періодично змінюються у часі.

В усіх задачах, де доводиться мати справу зі складними несинусоїдними

кривими струмів і напруг, важливо вміти звести складну задачу до більш прос­тої та застосувати методи розрахунку простих задач.


У цьому розділі розглядаються методи розрахунку лінійних кіл при неси­нусоїдних періодичних або майже періодичних струмах і напругах, які можна розкласти на гармонійні складові.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я