5.1. Вплив електромагнітних випромінювань на людину

Широке застосування сьогодні для телебачення, зв'язку, раді­онавігації, телекерування, телесигналізації і радіолокації одержала радіоапаратура, що працює в діапазоні високих (ВЧ), ультрависо­ких (УВЧ) і надвисоких частот (НВЧ). Першоджерелом електро­магнітних коливань у радіотехнічних пристроях є генератори ВЧ і

НВЧ.

Електромагнітна енергія вимірюється в Вт/м2 (мВт/см2, мкВт/ см2) і випромінюється в навколишній простір, у першу чергу, ан­тенним пристроєм. Крім цього, джерелами електромагнітних по­лів (ЕМП) у робочих приміщеннях радіолокаційних станцій, ра­діотехнічних майстерень, лабораторій і радіоцентрів можуть бути окремі вузли НВЧ генераторів (магнетрони, лампи біжучої хвилі, клістрони), з'єднані елементи модуляторів з генераторами, лінії передач від генератора до антени, катодні виводи магнетронів, вен­тиляційні щілини, щілини у хвилеводних трактах і коаксіальних лініях та інш.

Під час експлуатації і ремонту установок з генераторами елек­тромагнітної енергії можливий вплив ЕМП на обслуговуючий персонал, а також на працівників інших об'єктів, що знаходять­ся в зоні випромінювання спрямованих антен радіолокаційних станцій.

На робочих місцях інтенсивність ЕМП залежить від потужності джерела випромінювання і відстані від джерела випромінювання до робочого місця. В табл. 5.1 наведено прийнятий на сьогодні розпо­діл радіохвиль за діапазонами.

На відстані близько 1/6 довжини хвилі у джерела електромаг­нітного випромінювання переважають поля індукції (зона індукції), а за її межами переважають поля випромінювання (зона випромі­нювання). Безумовно, що коли робоче місце розташоване в зоні ін­дукції, працівник буде піддаватися впливу електричних і магнітних полів, що періодично змінюються.

У табл.5.1 наведено відстані до умовного поділу зони індукції і зони випромінювання. Таким чином, залежно від частоти генерато­ра працівник може перебувати або в зоні індукції в процесі роботи

Випромінювання високих частот зумовлює в організмі зміну умовнорефлекторної діяльності (гальмування умовних і безумов­них рефлексів), падіння кров'яного тиску, уповільнений пульс. По­стійний вплив опромінення і особливо надвисоких частот (НВЧ) може призвести до стійких функціональних змін у центральній не­рвовій і серцево-судинній системах.

Коли людина потрапляє в зону випромінювання, енергія ЕМП частково поглинається тілом людини. Під дією ВЧ полів у ткани­нах виникають ВЧ струми, що супроводжуються тепловим ефек­том. Електромагнітні поля при тривалому впливі можуть викли­кати підвищену стомлюваність, дратівливість, головний біль чи сонливість, порушення сну, зниження кров'яного тиску, зміну тем­ператури тіла та інш., пов'язаних з розладом центральної нервової і серцево-судинної систем. Поля НВЧ, особливо сантиметрового і міліметрового діапазонів, викликають також зміни в крові, по­мутніння кришталика (катаракта), погіршення нюху, а в окремих випадках - трофічні явища: випадіння волосся, ламкість нігтів та інш.

Порушення органів людини, зумовлені впливом ЕМП, є обо­ротними, якщо припинити опромінення; але варто враховувати, що


з УВЧ чи ВЧ генераторами, або в зоні випромінювання в процесі роботи з НВЧ генераторами (зона індукції до 16 см).

оборотність функціональних зрушень не є безмежною і, зазвичай, визначається інтенсивністю опромінення, тривалістю впливу, а та­кож індивідуальною особливістю організму. Тому профілактика професійних захворювань повинна передбачати, поряд з розробкою технічних засобів захисту, організаційні заходи.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я