ВСТУП

Лекційний курс „Матеріалознавство” для студентів – архітекторів має за мету підготовку висококваліфікованих фахівців з архітектури і вирішує наступні завдання:

- ознайомити студентів з матеріальною основою сучасної архітектурно-будівельної практики;

- навчити технічно грамотно та економічно доцільно використовувати  широку гамму сучасних будівельних матеріалів та виробів при проектуванні  житлових, громадських, промислових і сільськогосподарських будівель та споруд, а також при реставрації пам'яток архітектури;

- озброїти майбутніх архітекторів глибокими знаннями номенклатури й властивостей будівельних матеріалів та виробів;

- дати необхідні знання з основ виробництва конструкційних та оздоблювальних матеріалів, їх властивостей та структури;

- навчити користуватися навчальною, науково-технічною літературою та нормативною документацією, держстандартами, технічними умовами на відповідні будівельні матеріали й вироби.

Лекційний курс „Матеріалознавство” базується на взаємозв'язку будови та властивостей матеріалів з максимальною доцільністю їх використання у функціональному, техніко-економічному та естетичному відношенні. Ця дисципліна є основою для подальшого формування фахівця з архітектури при вивченні таких дисциплін, як „Технологія будівельного виробництва”, „ Механізація будівельних робіт”, „Будівельні конструкції”, „ Проектування будівель та споруд” тощо.

Для засвоєння курсу „Матеріалознавство” студент повинен мати підготовку з таких фундаментальних наук, як фізика, хімія, математика. Лекційний курс закріплюється проведенням лабораторних занять і самостійною роботою студентів. Контроль знань здійснюється за допомогою тестування за темами змістовних модулів.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я