2.5. Зварювальні апарати перемінного струму

Зварювальні апарати перемінного струму складаються з понижуючого трансформатора і спеціального пристрою, що створює падаючу зовнішню характеристику і регулює зварювальний струм. Вони підрозділяються на двох груп: состоящие з трансформатора з твердою зовнішньою характеристикою і дроселі й апарати, що мають трансформатор з падаючою зовнішньою характеристикою, створюваної посиленими полями розсіювання в основному трансформаторі. Зварювальні апарати першої групи можуть бути з окремим дроселем і з убудованим дроселем (мал. 2.6, 2.7).

Рис. 2.6 – Зварювальний апарат з окремим дроселем

1-магнитопровод (сердечник); 2 - первинна обмотка; 3 - вторинна

обмотка; 4 - обмотка дроселя; 5 - нерухома частина дроселя;

6 - рухлива частина дроселя; 7 - гвинтова пара.

Апарат складається з понижуючого трансформатора і дроселя регулятора струму. Трансформатор Тр має сердечник (магнитопровод) 2 з відштампованих пластин, виготовлених з тонкої трансформаторної сталі товщиною 0,5 мм. На сердечнику розташовані первинна 1 і вторинна 3 обмотки. Первинна обмотка з ізольованого дроту підключається до мережі перемінного струму напругою 220 чи 380 В. В другій обмотці, виготовленої з мідної шини, индуцируется струм напругою 60...70 У. Невелике магнітне розсіювання і малий омічний опір обмоток забезпечують незначне внутрішнє спадання напруги і високий к.п.д. трансформатора. Послідовно вторинної обмотки в зварювальний ланцюг включена обмотка 4 (з голої мідної шини) дроселя Др (регулятор струму). Сердечник дроселя набраний із пластин тонкої трансформаторної сталі і складається з двох частин: нерухомої 5, на якій розташована обмотка дроселя, і рухливий 6, переміщуваної за допомогою гвинтової пари 7. При обертанні рукоятки по годинній стрілці повітряний зазор "а" збільшується, а проти вартовий стрілки зменшується.

За цією схемою виготовляються й експлуатуються зварювальні трансформатори типу СТЭ. Трансформатори СТЭ-24, CTЭ-34У не складні по пристрої і безпечні в роботі, тому широко застосовуються при ручному дуговому зварюванні.

Рис. 2.7 – Зварювальний апарат з убудованим дроселем

1 - основний магнитопровод; 2 - первинна обмотка, 3 – гвинтовий

механізм; 4 - додатковий магнитопровод; 5 - обмотка дроселя;

6 - обмотка трансформатора.

Зварювальні апарати з убудованим дроселем мають електромагнітну схему, сердечник трансформатора складається з основного магнитопровода 1, на якому розташовані первинна 2 і вторинна 6 обмотки власне трансформатора і додаткового магнитопровода 4 з обмоткою дроселя 5 (регулятор струму). Додатковий магнитопровод розташований над основним і складається з нерухомої і рухливої частин, між якими за допомогою гвинтового механізму 3 установлюється необхідний повітряний зазор "а".

Регулювання зварювального струму виробляється зміною повітряного зазору "а" (чим більше зазор, тим більше зварювальний струм).

Технічна характеристика апарата:

Марка зварювального апарата ТСД-500.

Напруга неодруженого ходу 60 В.

Номінальна напруга 45 В.

Межі регулювання зварювального струму 200...600 А.

Маса 445 кг.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я