Основні терміни й визначення

Машина – механізм, що виконує механічні рухи для перетворення енергії, матеріалів та інформації з метою заміни або полегшення фізичної і розумової праці людини або одержання нових продуктів. Так, за допомогою будівельної техніки і обладнання відбувається переміщення вантажів, матеріалів, розробка ґрунтів, польові роботи, приготування суміші, опоряджувальні роботи. Машини можуть складатися з одного або  кількох механізмів, двигуна та робочого органу.

Механізм – система ланок, призначена для перетворення руху однієї чи кількох ланок у необхідний рух інших ланок.

(Ланка – деталь чи кілька міцно з’єднаних між собою деталей, що входять до складу механізму).

Призначення механізму – передача і перетворення руху.

Деталь – виріб чи його частина, виготовлена з однакового матеріалу.

Вузол – частина машини, механізму, обладнання, що складається з кількох простіших деталей.

Агрегат – уніфікований вузол машини, що виконує певні функції ( двигун, насос, редуктор ).

Цикл – сукупність процесів, які періодично повторюються.

Тривалість циклу – сумарний час на виконання всіх операцій циклу.

Вимоги до сучасної будівельної техніки

Будівельні машини повинні відповідати таким вимогам :

відповідати їх технологічному призначенню у сучасному технологічному процесі;

мати простоту конструкції з урахуванням умов праці;

зручні в керуванні;

бути універсальними (мати змінне обладнання);

мати легкість монтажу та демонтажу;

бути надійними в роботі;

бути маневреними, мати високі робочі швидкості, що забезпечить сучасну продуктивність;

бути комфортними.

Для сучасних будівельних машин характерні великі міцності й робочі швидкості, використання гідравлічних приводів і уніфікація.

Форми впровадження техніки у будівництво

Розрізняють такі форми впровадження машин у будівельне виробництво: часткова та комплексна механізація, автоматизація і роботизація.

Часткова механізація – коли машини замінюють ручну працю на одній або частині операцій  виробничого циклу.

Комплексна механізація - всі основні й допоміжні операції та процеси виконуються машинами, взаємозв’язаними за продуктивністю, робочими процесами.

При підбиранні комплекту машин, які забезпечують комплексну механізацію, для досягнення ведучою машиною найвищої продуктивності, необхідно щоб будь-яка машина з комплекту порівняно з ведучою на кожному допоміжному процесі мала продуктивність на 10 - 15% вищу.

Ступінь впровадження механізації робіт у будівництві оцінюється кількома показниками: рівнями механізації  та комплексної механізації ; механооснащеністю ;  енергооснащеністю Е.

Рівень механізації характеризується відсотковим відношенням обсягу будівельно – монтажних робіт у натуральному вимірі , виконаних механізованим способом, до загального обсягу будівельно – монтажних робіт V:

.

Рівень комплексної механізації характеризується відсотковим відношенням обсягу будівельних робіт у натуральному вимірі , виконаних комплексно-механізованим способом, до загального обсягу будівельно-монтажних робіт :

.

Механооснащеність будівництва – визначене у відсотках відношення вартості машинного парку  будівельної організації до вартості будівельно – монтажних робіт , виконаних протягом року :

.

Енергооснащеність будівництва – відношення потужності двигунів  машинного парку до середньоспискової кількості робітників , які зайняті на даному будівельному об’єкті :

Автоматизація робіт – найвищий ступінь розвитку механізації будівництва. При автоматичному процесі ручна праця повністю замінюється автоматичними приладами. Розрізняють часткову і комплексну автоматизацію. При першій автоматизовані лише операції контролю, регулювання та керування, при другій – всі основні процеси та операції керування виконуються автоматичними приладами, а людина тільки спостерігає за їх роботою.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я