Копрове обладнання

Копрове обладнання виготовляють як навісне на тракторах, автомобілях, екскаваторах і як спеціальні машини на рейковому ходу.

Рейкові копри використовують на будівництві великих про­мислових і гідротехнічних об'єктів Із великими обсягами пальових робіт для заглиблення важких паль завдовжки 12—16 м та більше, а також похилих паль. Їх комплектують пароповітряними та дизельними молотами.

Найпоширеніші навісні копри, які мають енергетичну авто­номність, мобільність і маневреність, високу механізацію допо­міжних операцій. За конструктивним виконанням їх поділяють на універсальні, напівуніверсальні й прості. Перші забезпечують повний оберт платформи, де встановлена копрова стріла, зміну вильоту і робочий нахил копрової стріли (необхідно для заглиб­лення нахилених паль); другі — тільки поворот платформи або робочий нахил копрової стріли для заглиблення вертикальних паль.

Копрова установка має двигун, трансмісію, систему керуван­ня, ходове та вантажопідіймальне обладнання й комплектується пальовим заглибником (молотом).

Схема копрової установки на базі трактора наведена на рис. 15.1. На базовому тракторі 9 встановлено шоглу 5 .з напрямними, в яких може переміщуватися дизель-молот 4. Щогла 5 закріплена на поворотній рамі 2, здатній нахилятися до 5° вперед і назад за допомогою двох гідроциліндрів 7 відносно шарнірів на крон­штейні 1.

Гідроциліндри 7 також призначені для переведення щогли в транспортне (гори­зонтальне) положення. Крім того, копрова щогла за до­помогою гідроциліндрів мо­же переміщуватися вздовж поздовжньої осі машини. Це дає змогу швидко і точ­но встановити палю в по­трібній точці та під певним кутом.

Рис. 15.1. – Схеми копрової установковки (а) та гідрополіспастів (б):

1 — кронштейн; 2 — поворотна рама, З — стріла; 4 — дизель-молот; 5 — щогла; 6 — гідроциліндр повороту стріли; 7 — гідроциліндр нахилу по­воротної рами; 8— гідроциліндр поліспаста; 9 — базовий трактор

Молот і палю підніма­ють окремо за допомогою двох канатних гідрополіспастів, рухомі обойми яких з'єднані зі штоками гідроциліндрів 8. Під молот палю встановлюють за допомогою стріли З, що висувається вперед гідроциліндром 6 і яку прибирають поміж напрямних при забиванні палі.


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я