Список литературы

Л.М.Шутенко, В.П.Пустовойтов, М.А.Засядько. Механіка споруд. – Харків, ХДАМГ, 2001. – 234 с.

Самуль В.И. Основы теории упругости и пластичности. – М.: Высш. школа, 1982. – 264 с.

В.Г.Рекач. Руководство к решению задач теории упру гости. – М.: Высш. школа, 1977. – 216 с.

Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи з виконання розрахунково-графічного завдання із спецкурсу опору матеріалів «Основи теорії пружності» «Метод скінченних різниць у плоскій задачі теорії пружності». – Харків: ХНАМГ, 2007. – 24 с.

 


Авторы: 239 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 268 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я